Onder de noemer Samenwerkende Data Verwerkers (SDV) werken wij aan het structureel verbeteren van de dataverzameling en -verwerking van kwaliteitregistraties in de zorg. Deze structurele verbeteringen moeten leiden tot minder registratielast voor zorgverleners en een optimale beschikbaarheid van informatie voor leren en verbeteren en samen beslissen.

Door ons als dataverwerkers te verenigen, versnellen we de totstandkoming van gestandaardiseerde en geautomatiseerde data-oplossiningen voor registratiehouders en zorgaanbieders. We maken hierbij gebruik van onze gezamenlijke jarenlange kennis en expertise, innovatieve krachten, netwerken en relaties.

We focussen ons onder andere op:

  • Datalogistiek (dataontsluiting/-verzameling, terugkoppeling van data/informatie, koppeling tussen registraties)
  • Standaardisatie van datasets en gebruik van gegevensstandaarden (van .csv tot FHIR)
  • Pseudonimiseren aan de bron
  • Ontwikkeling van AI-algoritmes
  • Informatiebeveiliging en privacy
  • Stakeholdermanagement

Onze leden

De SDV bestaat uit zes dataverwerkers die samen betrokken zijn bij meer dan 80 procent van alle kwaliteitsregistraties in Nederland:

Verwerker voor LROI, NHR, NVOG, NVU en Cardiologie, Erasmus MC

Verwerker voor DICA, PICE, HemoNED, VWS (LIR), NOG (Cataract), NBR, NIV (DRAIM en AMSM) en NVA (Pijn en Perioperatief)

Verwerker voor NHR en NICE

Verwerker voor MS, Nefrovisie, QRNS en LADIS

Verwerker voor Perined (LVR 1; LVR2 en LNR)

Verwerker voor LBZ, NOG (Cataract), CCN Zuidwest Nederland (Borstkanker), NVSCA, HOVON (Multipel myeloom), Rotterdam Stroke Service (CVA-ketenzorg), NVR/SKR (DQRA)

Betrokken bij landelijke governance kwaliteitsregistraties

Binnen de medisch-specialistische zorg wordt op landelijk niveau gewerkt aan governance-afspraken over kwaliteitsregistraties en de bijbehorende dataverzameling en -verwerking. Dit wordt onder andere gedaan door de Inhouds-governancecommissie (IGC) en de Data-governancecommissie (DGC). Als dataverwerkers hebben wij te maken met de DGC, omdat deze commissie zich richt op de optimalisatie van het dataverzamelings- en dataverwerkingsproces.

De leden van de SDV zijn als inhoudsdeskundige betrokken bij meerdere projectgroepen van de DGC, onder andere op het gebied van datastandaardisatie, standaardcontracten, pseudonimisatie en het opstellen van toetsingscriteria. Vanuit onze jarenlange ervaring in het faciliteren van kwaliteitsregistraties zijn wij in staat om de praktische consequenties van datagovernance-afspraken te overzien, hierover te adviseren en gedegen kennis te leveren. Zo dragen we bij aan landelijk gedragen gestandaardiseerde en geautomatiseerde oplossingen, ten gunste van optimale beschikbaarheid van kwaliteitsdata tegen zo laag mogelijke administratieve lasten.  

Onze partners

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties: DICA, NICE, LROI, Nefrovisie, NHR, Perined

Partner rondom pseudonimiseren aan de bron

Vragen of meer informatie?

Neem contact op via info@sdv-zorg.nl