Kwaliteitsregistraties meten de kwaliteit van zorg, om deze continu te verbeteren. De zes deelnemers van de SDV verzorgen de medische dataverwerking voor >80% van de kwaliteitsregistraties in Nederland.

Als samenwerkende dataverwerkers bundelen we onze expertise en ervaring om administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen.

We hebben een werkagenda opgesteld om de dataverzameling en -governance voor kwaliteitsregistraties verder te stroomlijnen en de registratielasten voor zorgverleners te verlichten. Wij staan open voor samenwerking met andere verwerkers.

Ambitie

Eenduidige registratie

De SDV geeft kwaliteitsregistraties informatie over overeenkomsten en verschillen. Dit faciliteert onderlinge afstemming om tot eenduidige registratie te komen.

Betere inzet van standaarden

De SDV onderzoekt samen met de FMS hoe standaarden voor het eenduidig vastleggen en delen van informatie, beter toegepast kunnen worden voor kwaliteitsregistraties.

Pseudonimiseren aan de bron

De SDV werkt scenario’s uit om pseudonomiseren aan de bron mogelijk te maken, om de privacy van betrokkenen nog beter te beschermen.

Bredere inzet van FAIR principes

De SDV inventariseert mogelijkheden om FAIR-principes breder in te zetten. Dit maakt data Findable, Accessible, Interoperable en Re-usable.

Wie zijn wij?

Kwaliteitsregistraties bieden verbeterinformatie voor de zorgprofessional en keuze-informatie voor de patiënt.
De dataverwerking wordt uitbesteed aan daarvoor gespecialiseerde dataverwerkers. Doordat het aantal registraties de afgelopen jaren sterk is toegenomen, ervaren zorgverleners een hoge administratielast. Een betere stroomlijning biedt daarin uitkomst.

Een zestal dataverwerkers – ICT-partners voor >80% van de kwaliteitsregistraties – bundelen hun innovatieve krachten om de oplossingen die nodig zijn, te versnellen. De expertise, ervaring en inzichten die hier samen komen, leiden tot structurele verbeteringen in dataverzameling en – verwerking in de zorg.

Samenwerkende Data Verwerkers

Bezoek de websites voor meer informatie over onze afzonderlijke werkzaamheden.

Verwerker voor LROI, NHR, NVOG, NVU en Cardiologie, Erasmus MC
Verwerker voor DICA, PICE, HemoNED, VWS (LIR), NOG (Cataract), NBR, NIV (DRAIM en AMSM) en NVA (Pijn en Perioperatief)
Verwerker voor NHR en NICE
Verwerker voor MS, Nefrovisie, QRNS en LADIS, subverwerker voor LTR
sdv logo's
Verwerker voor Perined (LVR 1; LVR2 en LNR)
Verwerker voor LBZ, NOG (Cataract), CCN Zuidwest Nederland (Borstkanker), NVSCA, HOVON (Multipel myeloom), Rotterdam Stroke Service (CVA-ketenzorg), NVR/SKR (DQRA)

SDV staat open voor samenwerking met andere verwerkers.

Partners van de Samenwerkende Data Verwerkers

Samenwerkende Kwaliteits Registraties: DICA, NICE, LROI, Nefrovisie, NHR, Perined
Partner rondom pseudonimiseren aan de bron

Anderen over SDV

Gezien de kennis en ervaring op het gebied van verwerken van data van de verwerkers binnen SDV verwacht ik dat zij een substantiële bijdrage én versnelling kunnen leveren in het realiseren van de aanbevelingen die de commissie governance van kwaliteitsregistraties in haar advies heeft gedaan.
Ger de Winter
Directeur Perined en onderdeel van Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR)
Door actief de samenwerking op te zoeken met de SDV verbinden we op grotere schaal de verschillende expertises met elkaar en vindt er voortdurend uitwisseling plaats tussen de kwaliteitsregistraties en dataverwerkers. Hierdoor kunnen we gezamenlijk toewerken naar een manier van dataverzameling en -verwerking met maximale toegevoegde waarde voor de patiënt en minimale administratieve lasten voor zorgprofessionals.
Dennis van Veghel
Directeur Nederlandse Hart Registratie en bestuurslid Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR)
De SDV loopt wereldwijd voorop op het gebied van dataverwerking ten behoeve van de kwaliteitsregistraties. Die kennis en expertise is uniek. Door samen met de SDV verder te bouwen op de bestaande infrastructuur, kunnen we de zorg nog verder verbeteren en versnellen op data-gedreven innovaties. En minstens zo belangrijk, gezamenlijk de toegang tot gegevens vereenvoudigen en registratielast verminderen. De SDV is een belangrijke, betrouwbare partner van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties en samen kunnen we het belangrijke werk van de kwaliteitsregistraties en dataverwerkers voortzetten.
Eric Hans Eddes
Directeur DICA en bestuurslid Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR)
ZorgTTP is als third trusted party verantwoordelijk voor de pseudonimisatie van een aantal kwaliteitsregistraties. Ten aanzien van de werkagenda van SDV leveren wij onze expertise en kennis binnen de werkgroep die een pseudonimisatieservice voor kwaliteitsregistraties ontwikkelt.
Hans van Vlaanderen
ZorgTTP