De Samenwerkende Data Verwerkers

Onze ambitie is om de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren door middel van het meten van kwaliteitsregistraties. De zes leden van de SDV spelen een essentiële rol bij de verwerking van medische gegevens voor meer dan 80% van alle kwaliteitsregistraties in Nederland.

Eenduidige registratie

De SDV geeft kwaliteitsregistraties informatie over overeenkomsten en verschillen. Dit faciliteert onderlinge afstemming om tot eenduidige registratie te komen.

Betere inzet van standaarden

De SDV onderzoekt samen met de FMS hoe standaarden voor het eenduidig vastleggen en delen van informatie, beter toegepast kunnen worden voor kwaliteitsregistraties.

Pseudonimiseren aan de bron

De SDV werkt scenario’s uit om pseudonomiseren aan de bron mogelijk te maken, om de privacy van betrokkenen nog beter te beschermen.

Bredere inzet van FAIR principes

De SDV inventariseert mogelijkheden om FAIR-principes breder in te zetten. Dit maakt data Findable, Accessible, Interoperable en Re-usable.