Vaste Kamercommissie VWS bespreekt inbreng SDV

Het advies van de kwartiermaker governance van kwaliteitsregistraties – ingesteld om de governance rondom kwaliteitsregistraties in de zorg en dataverwerking te stroomlijnen – is schriftelijk besproken in de Vaste Kamercommissie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inbreng die de SDV hiervoor leverde, is meegenomen door enkele politieke partijen.

Het adviesrapport van kwartiermaker Keuzenkamp geeft een aantal aanbevelingen over de governance van kwaliteitsregistraties. De SDV onderschrijft een groot aantal van de uitkomsten van het rapport. De SDV ziet duidelijk meerwaarde van goede inhouds- en datagovernance, waarbij partijen worden gecertificeerd en een uniform financieringsmodel voor kwaliteitsregistraties wordt gehanteerd. Ook onderschrijft de SDV de behoefte aan een virtueel platform waarbinnen meerdere dataverwerkers zich houden aan regels die een datagovernance commissie opstelt.

Voortbouwen op bestaande elementen

Minder vanzelfsprekend vindt de SDV echter de inrichting van een centrale datahub. Hoewel de besluitvorming hierover is uitgesteld, lijken al een aantal stappen te zijn gezet om deze reeds te realiseren. De SDV is van mening dat uit oogpunt van kwaliteit, kosten en tijdigheid geen nieuwe infrastructuur in de vorm van een centrale datahub moet worden opgezet – die een extra datacommunicatielaag creëert – maar juist ingezet moet worden op het voortbouwen en versterken van bestaande relaties, werkwijzen, kennis en ervaring, en daardoor het vereenvoudigen van administratieve lasten.

De VVD en het CDA hebben de inbreng van de SDV meegenomen in hun vraagstelling aan de Minister.

De VVD vraagt de Minister om te reageren op de zorgen van de SDV ‘dat een centrale datahub data- en technologie-gedreven innovatie bemoeilijkt en uiteindelijk de toppositie van Nederland op het gebied van gezondheidszorg in gevaar gaat brengen’, en welke stappen er ondernomen kunnen worden om een eerlijke concurrentiepositie tussen dataverwerkers te behouden.

Het CDA heeft de Minister gevraagd hoe bestaande expertise die inmiddels is georganiseerd in samenwerkingsverbanden van kwaliteitsregistraties en dataverwerkers wordt geborgd.

De reactie van de Minister wordt nog verwacht.

Zie het gehele verslag hier.