SDV focust zich op afsprakenstelsel kwaliteitsregistraties

In 2020 publiceerde Hugo Keuzenkamp in opdracht van de HLA-msz-partijen een programma voor de regie op kwaliteitsregistraties en verbetering van de datagovernance, waarbij de landelijke dataregie/datagovernance werd neergelegd bij de Datagovernance Commissie (DGC). Over de vraag hoe de beoogde doelstellingen (meer grip, lagere administratieve lasten en kosten en betere toepassing van de data) het best, snelst en kostenefficiëntst kunnen worden bereikt, is consensus bereikt: dataverwerkers en kwaliteitsregistraties gaan zich inzetten voor een Afsprakenstelsel Kwaliteitsregistraties.

Het afsprakenstelsel kan worden getypeerd als een federatieve werkwijze met eenduidige afspraken voor kwaliteitsregistraties en dataverwerkers. Samen wordt gewerkt aan het verbeteren van grip en transparantie en het verminderen van de registratielast.

 De zes organisaties die samen de SDV vormen – MRDM, Deutsche Telekom Healthcare, IVZ, Klinische Informatiekunde Amsterdam UMC, SDB Groep en DHD – zijn enthousiast over het concept van het afsprakenstelsel. Paul Crauwels, voorzitter van SDV: Bij een oplossing met een afsprakenstelsel wordt gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring en expertise van de verschillende dataverwerkers. Dit levert voordelen op voor de snelheid van de implementatie en bovendien zijn er aanzienlijk lagere kosten en minder operationele risico’s aan verbonden dan wanneer een nieuwe infrastructuur zou moeten worden opgetuigd. De leden van de SDV kijken ernaar uit om een actieve rol te spelen bij het vormgeven en uitvoeren van het afsprakenstelsel.”

Meer te weten komen over het afsprakenstelsel kwaliteitsregistraties kan met dit uitgebreide artikel dat SDV-lid DHD hierover heeft gepubliceerd op zijn website.