SKR publiceert IMPACT van coronacrisis op ziekenhuiszorg met behulp van SDV-infrastructuur

Welke impact heeft de coronacrisis op de reguliere ziekenhuiszorg? Dat onderzochten de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) in de afgelopen maanden. Hoewel de kwaliteit van zorg op peil is gebleven, zijn er grote zorgen over de effecten van uitgestelde zorg. SKR heeft deze conclusie kunnen trekken door de data te analyseren uit de landelijke kwaliteitsregistraties, die gebouwd zijn op de robuuste infrastructuur van de leden van de Samenwerkende Dataverwerkers (SDV).

Het IMPACT-rapport, waarin alle onderzoeksresultaten op een rij zijn gezet, is het eerste registratie-overschrijdende rapport van de grootste Nederlandse kwaliteitsregistraties, waaronder de NICE, NHR, Perined, Nefrovisie en DICA. Ondanks dat de kwaliteit van zorg tijdens de coronacrisis onverminderd goed is gebleven, hebben uitgestelde zorg en diagnostiek nadelige effecten op meerdere patiëntgroepen gehad. Het noodgedwongen uitstel van hartoperaties, stopzetten van bevolkingsonderzoeken, maar ook het stuwmeer aan electieve behandelingen dat zich gevormd heeft, kan tot gezondheidsschade leiden. Het rapport toont alleen de resultaten van 2020. Het komende jaar zullen de SKR de data van 2021 analyseren en het rapport updaten om zo een

completer beeld te geven van de impact van COVID-19 op de reguliere zorg.

De bestaande infrastructuur en goede samenwerking van de leden van de SDV zijn van essentieel belang geweest voor het doen van dit onderzoek. De SDV werken actief aan het faciliteren van continue verbetering van de zorg met minimale investeringen en met verhoging van grip en controle voor de zorginstellingen.

“Betrouwbare, onafhankelijke data bleek onmisbaar in de strijd tegen corona”, aldus voorzitter van de SKR Nicolette de Keizer. “Om ook na deze pandemie te leren van de geleverde zorg om daarmee de zorg in de toekomst steeds verder te verbeteren, is het verzamelen en delen van data essentieel. Het goede nieuws is dat we daar in Nederland met de kwaliteitsregistraties al een robuuste infrastructuur voor hebben staan. De SDV biedt ons een infrastructuur waarmee we het onderzoek konden uitvoeren.  Dankzij de samenwerkingsverbanden, expertise en ervaring van de SDV kunnen we gezamenlijk snel stappen zetten in verdere harmonisatie en standaardisatie op weg naar een geïntegreerde landelijke data-infrastructuur.”

SDV maakt zich sterk voor deze harmonisatie en standaardisatie voor kwaliteitsregistraties. U kunt de voortgang volgen via SDV-zorg.nl.