Wie zijn wij

Kwaliteitsregistraties bieden verbeterinformatie voor de zorgprofessional en keuze-informatie voor de patiënt.
De dataverwerking wordt uitbesteed aan daarvoor gespecialiseerde dataverwerkers. Doordat het aantal registraties de afgelopen jaren sterk is toegenomen, ervaren zorgverleners een hoge administratielast. Een betere stroomlijning biedt daarin uitkomst.

Een zestal dataverwerkers – ICT-partners voor >80% van de kwaliteitsregistraties – bundelen hun innovatieve krachten om de oplossingen die nodig zijn, te versnellen. De expertise, ervaring en inzichten die hier samen komen, leiden tot structurele verbeteringen in dataverzameling en – verwerking in de zorg.

Samenwerkende Data Verwerkers

Verwerker voor LROI, NHR, NVOG, NVU en Cardiologie, Erasmus MC

Verwerker voor DICA, PICE, HemoNED, VWS (LIR), NOG (Cataract), NBR, NIV (DRAIM en AMSM) en NVA (Pijn en Perioperatief)

Verwerker voor NHR en NICE

Verwerker voor MS, Nefrovisie, QRNS en LADIS, subverwerker voor LTR

Verwerker voor Perined (LVR 1; LVR2 en LNR)

Verwerker voor LBZ, NOG (Cataract), CCN Zuidwest Nederland (Borstkanker), NVSCA, HOVON (Multipel myeloom), Rotterdam Stroke Service (CVA-ketenzorg), NVR/SKR (DQRA)

Partners van de Samenwerkende Data Verwerkers

Samenwerkende Kwaliteits Registraties: DICA, NICE, LROI, Nefrovisie, NHR, Perined

Partner rondom pseudonimiseren aan de bron